Algemene voorwaarden

Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MJETT - MADEBYMJETT. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van MJETT - MADEBYMJETT..
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 MJETT - MADEBYMJETT. garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: MJETT - MADEBYMJETT. Vestigingsplaats: Wilhelminastraat 4, te Linne
E-mailadres: info@madebymjet.nl KvK-nummer: 74056301 Btw-identificatienummer: NL001829278B90

3. Levering
3.1 Levering vindt plaats tussen 1 en 4 weken. Doordat het maatwerk betreft kan levering langer zijn. Dit wordt mondeling of per mail afgesproken met de klant.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.2 Alle prijzen op de site zijn in euro`s en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

5. Betalen
5.1 Betalen met iDeal in vertrouwde bankomgeving.

5.2 Paypal betaling

5.3 Achteraf betalen

5.4 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

6. Gegevensbeheer
6.1 Indien u een bestelling plaatst bij MJETT - MADEBYMJETT, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van MJETT - MADEBYMJETT. MJETT - MADEBYMJETT houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
6.2 MJETT - MADEBYMJETT respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7. Bestelling leveren
7.1 De bestelling wordt verstuurd als brievenbuspost of pakketpost.
7.2 Uw levering wordt altijd met grote aandacht en zorg ingepakt en gecontroleerd. In het onverhoopte geval dat u desondanks een onvolkomenheid constateert, gelieve dit dan binnen 24 uur na ontvangst aan ons te melden per email aan
 info@madebymjett.nl (i.g.v. schade begeleid door relevante foto’s). Retour zenden alleen na email overleg met en akkoord van MJETT - MADEBYMJETT. Er geldt geen herroepingsrecht bij maatwerk, wel wordt er garantie geboden
7.3 De kosten van eventuele invoerrechten of belasting over bestelde producten zijn voor de consument. Factuur van daadwerkelijke verkoopwaarde zal meegestuurd worden.

8. Afbeeldingen
8.1 Alle foto`s en afbeeldingen zijn eigendom van MJETT - MADEBYMJETT. De afbeeldingen mogen niet zonder toestemming gekopieerd of voor andere doeleinden gebruikt worden.
8.2 Door scherminstellingen kunnen kleurafwijkingen voorkomen, houdt er rekening mee dat er afwijkingen kunnen optreden tussen het door u bestelde artikel en het afgebeelde artikel.
8.3 Er kunnen altijd kleurafwijkingen optreden tussen uw aangeleverde bestand/foto en het geleverde artikel.

9. Overmacht
9.1 MJETT - MADEBYMJETT is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van MJETT - MADEBYMJETT.

10 Herroepingsrecht

Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

11 - Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

11.Klachten

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch kan het voorkomen dat er een bestelling defect raakt tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie of vervanging.

Klachten Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@madebymjett.nl. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

11.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

12. Verantwoordelijkheid
12.1 Madebymjett is niet verantwoordelijk voor (verkeerd) gebruik van de producten
12.2 Houdt ouderlijke toezicht bij het gebruik van de producten van MJETT
12.3 Is niet verantwoordelijk voor letsel

Algemene voorwaarden

Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MJETT - MADEBYMJETT. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van MJETT - MADEBYMJETT..
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 MJETT - MADEBYMJETT. garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: MJETT - MADEBYMJETT. Vestigingsplaats: Linne
E-mailadres: info@madebymjet.nl KvK-nummer: 74056301 Btw-identificatienummer: NL158450723B02

3. Levering
3.1 Levering vindt plaats tussen 1 en 4 weken. Bij maatwerk kan levering langer zijn. Dit wordt mondeling of per mail afgesproken met de klant.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.2 Alle prijzen op de site zijn in euro`s en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten

5. Betalen
5.1 Betalen met iDeal in vertrouwde bankomgeving.

6. Gegevensbeheer
6.1 Indien u een bestelling plaatst bij MJETT - MADEBYMJETT, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van MJETT - MADEBYMJETT. MJETT - MADEBYMJETT houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
6.2 MJETT - MADEBYMJETT respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7. Bestelling leveren
7.1 De bestelling wordt verstuurd als brievenbuspost of pakketpost.
7.2 Uw levering wordt altijd met grote aandacht en zorg ingepakt en gecontroleerd. In het onverhoopte geval dat u desondanks een onvolkomenheid constateert, gelieve dit dan binnen 24 uur na ontvangst aan ons te melden per email aan
info@madebymjett.nl (i.g.v. schade begeleid door relevante foto’s). Retour zenden alleen na email overleg met en akkoord van MJETT - MADEBYMJETT .

8. Afbeeldingen
8.1 Alle foto`s en afbeeldingen zijn eigendom van MJETT - MADEBYMJETT. De afbeeldingen mogen niet zonder toestemming gekopieerd of voor andere doeleinden gebruikt worden.
8.2 Door scherminstellingen kunnen kleurafwijkingen voorkomen, houdt er rekening mee dat er afwijkingen kunnen optreden tussen het door u bestelde artikel en het afgebeelde artikel.
8.3 Er kunnen altijd kleurafwijkingen optreden tussen uw aangeleverde bestand/foto en het geleverde artikel.

9. Overmacht
9.1 MJETT - MADEBYMJETT is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van MJETT - MADEBYMJETT.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Gastenboek

  • 10-07-2020 - Dankjewel weer voor het schitterend schilderij.
    Mijn petekind Eline was hier...  lees meer
  • 02-07-2020 - Eerder een nestje en mand laten maken nu een speelkleed...  lees meer
  • 18-04-2020 - De haarspeldjes zijn echt heel erg leuk en zijn heel...  lees meer
Plaats een bericht

 Het allerleukste voor groot en klein!

 Met zorg handgemaakt

 Op bestelling

 1 tot 4 weken levertijd

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2019 - 2021 madebymjett | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel